2009. 02. 12. Mummert-Stipendien für Manager von morgen aus Mittel- und Südosteuropa

image

A Mummert alapítványi ösztöndíjra alapképzési (bachelor) vagy egyetemi diplomával rendelkezők (illetve azt 2009 nyaráig megszerzők), harmad- vagy negyedéves egyetemi hallgatók pályázhatnak a közgazdaság- és mérnöki tudományok területéről németországi mesterfokozat vagy diploma megszerzése céljából.

 

Az egyetemi képzés harmad- vagy negyed évfolyamán tanuló egyetemi hallgatók esetében a német egyetem, magyarországi záróvizsga bemutatása nélkül, a benyújtott pályázati dokumentumok alapján dönt a Master-képzésre történő felvételről.


Az ösztöndíjhoz kapcsolódó további információ:

Mummert alapítványi ösztöndíjról magyarul

Eredeti német nyelvű felhívás: www.mummertstiftung.de; www.bosch-stiftung.de


A pályázatot a Mummert Alapítványhoz kell benyújtani 2008. szeptember 1. és november 30. között!

A pályázati folyamat részeként előzetes meghallgatáson kell részt venni, melyre 2008. december 2. vagy 3. hetében kerül sor a Balassi Intézetben.

 

A részletes pályázati felhívás megtalálható a http://www.scholarship.hu/ oldalán.


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter