2016. 11. 21. VII. Tájökológiai Konferencia - Szegeden

image

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete 2017. május 25-27. között rendezi


A VII. Magyar Tájökológiai Konferenciát


Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században


címmel.


 Szeretettel várunk a konferenciára minden tájkutatással, tájtervezéssel, valamint a tájhoz szorosan kapcsolódó emberi tevékenységgel (pl. természetvédelemmel, mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, erdészettel stb.) foglalkozó szakembert.A konferencia célja a tájökológia különböző területein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek (pl. geográfusok, ökológusok, erdészek, tájépítészek, víz- és agrármérnökök, közigazgatásban dolgozók, döntéshozók…) számára lehetővé tenni a tapasztalatcserét és kapcsolatteremtést, az elért szakmai eredmények ismertetését, a tájkutatás aktuális kihívásainak és főbb irányvonalainak megvitatását, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatását. Az előadások alapján a konferencia Tudományos Bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak nemzetközi, illetve hazai folyóiratokban történő megjelenésre.

A konferencián a résztvevők plenáris előadások és tematikus szekciók keretében ismertetik kutatási eredményeiket. A tematikus szekciók pontos témakörei a jelentkezéskor beküldött absztraktok alapján kerülnek összeállításra. A konferenciához kapcsolódó esemény lesz az International Association for Landscape Ecology (IALE) magyarországi tagozatának újjáalakulása. Ehhez kapcsolódóan a konferencia második napján meghívott, neves külföldi kollégák plenáris előadásaira kerül sor angol nyelven. A konferencia zárásaként a résztvevők szakmai tanulmányúton vehetnek részt.

 A konferencia témakörei

 1. Elméleti tájkutatás, módszertani kihívások

2. Táj- és tájhasználat változás, klímaváltozás

3. Tájépítészet, tájtervezés, tájrehabilitáció

4. Természet- és tájvédelem, természetkímélő gazdálkodás

5. Ökoszisztéma szolgáltatások elméleti és gyakorlati kérdései

6. Tájdegradáció és kockázat-elemzés

7. Városökológiai kutatások, zöld infrastruktúra

8. A tájökológia szakpolitikai kapcsolódása

9. Tájkarakter térképezés módszertana és alkalmazási lehetőségei

 

További információ és jelentkezés:


 

 


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter