2014. 11. 18. FÖLDRAJZ-FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKÖR ELŐADÁSAI

image

XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA - 2015
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Természettudományi és Informatikai Kar


HELYI KONFERENCIA


Földrajz-Földtudomány I szekció (Ásvány-kőzettan, geoinformatika)
Hely: Ady téri épület, Jakucs terem
Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 14 óra

Zsűri:

Dr. Szatmári József egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék (elnök)

Dr. Náfrádi Katalin tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

Dr. Tobak Zalán egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

1. Bende Attila, földtudomány MSc: A kristályos alaphegység és az alsó-permi üledékes összlet települési viszonyának reambulációja a Máriagyűd-1 fúrásban (Villányi-hegység) ásvány-kőzettani és szerkezetföldtani vizsgálatok alapján

Témavezető:          Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea egyetemi adjunktus SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Dr. Schubert Félix egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

 

2. Mészáros Előd, földtudomány MSc: A Horváthertelend‒1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata

Témavezető:          Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea egyetemi adjunktus SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Dr. Schubert Félix egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

 

3. Szemerédi Máté, földtudomány MSc: A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján

Témavezető:          Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea egyetemi adjunktus SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Dr. Haranginé Dr. Lukács Réka, Magyary Z. posztdoktori ösztöndíjas kutató, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék; MTA−ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport

 

4. Walter Heléna, földtudomány MSc: Hidrotermás metaszomatózis nyomai az NWA 2086 CV3 szenes kondrit Ca-Al-gazdag zárványaiban

Témavezető:          Dr. Fintor Krisztián, tudományos munkatárs, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Dr. Pál-Molnár Elemér, tanszékcsoport vezető, egyetemi docens, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

 

5. Csikós Nándor, geográfus MSc: Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Témavezető:          Dr. Szilassi Péter egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

6. Filyó Dávid, földrajz BSc: A szegedi várból származó téglaminták korának meghatározása termolumineszcens vizsgálatok segítségével

Témavezető:          Dr. Sipos György egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

 7. Gulácsi András, környezettudomány MSc: Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított spektrális indexekkel Magyarországon

Témavezető:          Dr. Kovács Ferenc egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

8. Liska Csilla Mariann, geográfus MSc: Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések alkalmazása  városi felszínek nagy méretarányú térképezésére

Témavezető:          Dr. Mucsi László egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

9. Novák Zsolt, geográfus MSc: Globális digitális domborzatmodellek pontosságvizsgálata

Témavezető:          Dr. Van Leeuwen Boudewijn, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

  

Földrajz-Földtudomány II szekció (Természetföldrajz és tantárgypedagógia)
Hely: Ady téri épület, Marczell terem
Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 14 óra

Zsűri:

Dr. Keveiné Dr. Bárány Ilona professor emerita, SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék (elnök)

Dr. Barta Károly egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

Dr. Ladányi Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

1. Balázs Brigitta, földrajztanár MSc: Határok a mentális térképeken: országhatárral kapcsolatos térérzékelés vizsgálatok szegedi középiskolások körében

Témavezető:          Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea, egyetemi docens, SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

2. Tiszlavicz Ádám István, környezettudomány MSc: Defláció okozta talajveszteség in situ mérése: aktív csapdázó tervezése szélcsatorna kísérletekhez

Témavezető:          Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea, egyetemi docens, SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

 

3. Csete Ákos, földrajz BSc: A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) terjedési dinamikájának vizsgálata Szeged példáján

Témavezető:          Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Dr. Tanács Eszter egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

 

4. Balogh Márton, geográfus MSc: Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Hernádon

Témavezető:          Dr. Kiss Tímea egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

5. Fehérváry István, geográfus MSc: Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán

Témavezető:          Dr. Kiss Tímea egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

6. Hajdu István Zoltán, geográfus MSc: Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán

Témavezető:          Dr. Kiss Tímea egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

7. Horváth Roland, geográfus MSc: Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása

Témavezető:          Dr. Kiss Tímea egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

8. Kolcsár Roland András, földrajz BSc: Zalaegerszeg város zöldterületeinek funkcionális vizsgálata

Témavezető:          Dr. Szilassi Péter egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

9. Nagy Judit, geográfus MSc: A Duna vízjárásának és a meder dinamikájának vizsgálata a Duna alsó szakaszán (Sükösd térségében)

Témavezető:          Dr. Kiss Tímea egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

 

10. Végh Zsuzsanna, geográfus MSc: Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza középső szakaszán

Témavezető:          Dr. Kiss Tímea egyetemi docens, SZTE TTIK, Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék

  

Földrajz-Földtudomány III szekció (Társadalomföldrajz)
Hely: Ady téri épület, Krajkó Gyula terem
Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 14 óra

Zsűri:

Dr. Pál Viktor egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék (elnök)

Dr. Hegedűs Gábor egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

Fabula Szabolcs egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

1. Bende Csaba, geográfus MSc: Közösségi kertek helyi társdalomra gyakorolt hatásai a szegedi Megálló közösségi kert példáján

Témavezető:          Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

2. Bertus Zoltán, geográfus MSc: A Dél-Dunántúl politikai törésvonalai a parlamenti választások tükrében

Témavezető:          Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

3. Dusik Zoltán, földrajz BSc: A Nemzeti Dohányboltok térbeli rendszere és hatása a kiskereskedelmi hálózatra és térpályákra Szegeden

Témavezető:          Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

4. Hegedűs Tamás, geográfus MSc: Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció hatásai Zalaegerszeg példáján

Témavezető:          Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

5. Kincses Boglárka, geográfus MSc: Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal-rekonstrukció példáján

Témavezető:          Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

6. Kriska Olivér, földrajz BSc: Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar határtérségben

Témavezető:          Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

7. Makra Zsófia, geográfus MSc: A kihalás szélén álló aprófalvak jövője – a Kelet-Mecsek és a Völgység példáján

Témavezető:          Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

8. Papp Sándor, geográfus MSc: Környezeti igazságtalanság a Békés megyei arzénes vizek példáján

Témavezető:          Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

9. Radics Vivien, geográfus MSc: Magyar vándorok – a képzett munkaerő migrációs attitűdjének vizsgálata

Témavezető:          Dr. Kovács Csaba egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

10. Tóth Balázs Károly, geográfus MSc: A békéscsabai főtér rehabilitáció értékelése „hagyományos” on-line és „modern” közösségi média alapján

Témavezető:          Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter