2014. 11. 10. ÁSVÁNYTANI- GEOKÉMIAI-KŐZETTANI MŰHELYLÁTOGATÁS 2014

image

SZEGED 2014. november 20-21.
ÁSVÁNYTANI- GEOKÉMIAI-KŐZETTANI MŰHELYLÁTOGATÁS 2014
mpg2014 HUEDULAB
(felújított szakmai országjáró sorozat)


 Az október eleji társulati körlevélben már jeleztük, hogy az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály kezdeményezi a nyolcvanas években évenként rendezett, népszerű és hasznos „Ásványtani, Geokémiai, Kőzettani Tanszékek Éves Találkozója” rendezvénysorozat kibővített újraindítását.


A cél a hasonló helyzetben dolgozó tanszékek és a felsőoktatásban (BSc, MSc, PhD) a maguk eszközeivel és munkatársaival közreműködő más kutatóhelyek összefogásának, valamint e szakmai műhelyek ipari, alkalmazási, innovációs kapcsolatai újraépítésének segítése mind a geológiai, mind a műszaki, technológiai, régészeti, környezetvédelmi stb. területeken.

 Az évente változó helyszínen (oktató-kutatóhelyen) az első nap délutánján a résztvevők előadások formájában bepillantást nyernek a fogadó-rendező intézmény tudományos és oktatási életébe, az elmúlt 5–10 évben elért főbb eredményeibe, megtekintik az új laboratóriumokat, kiállításokat. A nap a kötetlen szakmai beszélgetéseknek keretet adó közös munkavacsorával zárul. A második nap délelőttjén a résztvevő társintézmények képviselői foglalják össze rövid előadásokban a szaktársak és a külső érdeklődők számára az előző évben általuk elért fontosabb alkalmazott és alapkutatási eredményeket, összegzik főbb beruházásaikat, fejlesztéseiket, együttműködéseiket, oktatási tapasztalataikat.

 Az első helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszéke, Szeged, Egyetem u. 2.

Ideje: 2014. november 20–21. (csütörtökpéntek)

 

Program:

November 20. csütörtök

14.00–15.40 A házigazda műhely részletes bemutatkozása (előadótermi rész)

1) Dr. Szakáll Sándor: Szakosztályelnöki köszöntő

2) Dr. M. Tóth Tivadar (tanszékvezető egyetemi tanár): A Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén folyó oktatási és kutatási tevékenység áttekintése.

3) Bemutatkoznak a vendéglátó tanszék szakemberei (15-15 perces előadások):

Dr. Dabi Gergely: Katódlumineszcens mikroszkópi vizsgálatok szerepe a földtudományokban.

Dr. Bozsó Gábor: A röntgen fluoreszcens spektrometria alkalmazási lehetőségei a föld-, és környezettudományokban.

Dr. Raucsik Béla: Röntgen-pordiffrakciós vizsgálati lehetőségek a SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén.

Dr. Fintor Krisztián: A Raman-mikroszkópia földtudományi alkalmazási lehetőségei.

Czirbus Nóra: A szerves geokémiai laboratórium bemutatása.

15.40–16.00 Az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság Felsőoktatási Munkabizottság alakuló és vezetőségválasztó ülése

teaszünet

16.30–18.30 A házigazda műhely részletes bemutatkozása (laboratóriumi rész)

4) Gyakorlati tapasztalatcsere. A katódlumineszcens, röntgen fluoreszcens, röntgen pordiffrakciós, Raman spektroszkópos és szerves geokémiai laboratóriumok, valamint a felújítás után rövidesen megnyitandó Koch-gyűjtemény forgószínpad-jellegű bemutatása a résztvevők kis csoportjainak.

19.00 – Közös önköltséges vacsora

November 21. péntek

9.00–12.00 A vendég műhelyek rövid évértékelései

5) A résztvevő társintézmények és szakmai műhelyeik 2013/2014-es főbb alkalmazott és alapkutatási eredményeinek, beruházásainak, fejlesztéseinek, oktatási helyzetének, együttműködéseinek rövid (kb. 15–20 perces) bemutatása

 

Eddig bejelentett referátumok és előadóik

BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék (Török Ákos és munkatársai)

Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék (Rózsa Péter és munkatársai)

ELTE Ásványtani Tanszék (Dódony István és munkatársai)

ELTE Kőzettan-Geokémia Tanszék (Harangi Szabolcs és munkatársai)

Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszék (Szakáll Sándor és munkatársai)

MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet (Bajnóczi Bernadett és munkatársai)

Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék (Pósfai Mihály és munkatársai)

Pécsi Tudományegyetem Földtani és Meteorológiai Tanszék (Kovács János és munkatársai)

 

A rendezvényre várjuk a Társulat minden érdeklődő tagját és minden külső vendéget is!

A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.

A szállásfoglalás személyesen intézendő.

 

A részvételi szándékot és adatokat (név, intézmény, a részvétel időtartama, csatlakozik-e a közös vacsorához) legkésőbb 2014. november 14. (péntek) 14 óráig kérjük jelezzék

Csató Szilviának az asviroda@geo.u-szeged.hu címre!


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter