2009. 02. 14. Rendezvény a „Föld Éve” alkalmából

image

Meghívó a „Föld Éve” alkalmából a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Csoport és a MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Környezetföldtani és Paleoökológiai Munkabizottság által szervezett előadóülésre.


Időpont: 2009. december 18. (péntek)

Hely: Debreceni Akadémiai Bizottság Székházának I. em. C terme (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

Kapcsolattartó: Kozák Miklós

Tel: 52-512-900/22207

Fax: 52-512-959

E-mail: kozakm@puma.unideb.hu

 


Program:

 

10:30 - 10:40 Kozák Miklós: Megnyitó;

 

Levezető elnökök: Földvári Mária, Viczián István, Rózsa Péter

 

10:40 - 11:00 Brezsnyánszky Károly: A Föld éve, aktualitások és jövőkép

11:00 - 11:20 Viczián István: Összefüggés az Alföld fiatal folyóvízi üledékeinek lehordási területe és mennyiségi ásványos összetétele között

11:20 - 11:40 Újlaki Péter: A magyarországi ásványvizek és a debreceni ivóvíz összehasonlítása

11:40 - 11:55 Szepesi János - Kozák Miklós: Új felismerések a Tokaj-lebuji perlitszelvényben

11:55 - 12:10 Koleszár Péter - Papp István: Acélműi szállóporok ásványfázisaihoz kötődő nehézfémtartalom oldhatósága

12:10 - 13:10 Ebédszünet (minden résztvevőt szeretettel várunk a házi BÜFÉ-nkben)

13:15 - 13:30 Papp István: Hazai kőzetek és talajok ritkafém tartalmának vizsgálata

13:30 - 13:45 Gönczy Sándor - Kozák Miklós: A szuszkovói andezittest kőzetföldtani vizsgálata

13:45 - 14:00 Buday Tamás - Kozák Miklós - McIntosh Richard: Aljzatképződmények szerepe a hőterjedésben a Tiszántúlon

14:00 - 14:15 Dobos Károly: Tömegmozgás-veszély vizsgálatának történeti megközelítése Hollóházán

14:15 - 14:30 Kozák Miklós - McIntosh Richard - Vámos Mariann: Tektonikai rekonstrukció a miskolci Avason és környezetében

14:30 - 14:45 Vámos Mariann - Kozák Miklós - McIntosh Richard: Földtani megfigyelések avasi pinceszelvényekben

 

14:45 - 15:05 Kávészünet

 

15:05 - 15:20 Vincze László: Vertikális zárt hurkú talajkollektorok (földhőszondák) telepítésének néhány geológiai szempontja

15:20 - 15:35 McIntosh Richard - Kozák Miklós - Karancsi Gergő - Plásztán József: Mikrotektonikai vizsgálatok a Mecsek-hegység területén

15:35 - 15:50 Forgács Zoltán - Kovács Zsolt - Kovács Zoltán: A Máza- és Váralja déli szerkezeti viszonyok a szeizmikus adatok újrafeldolgozásának tükrében

15:50 - 16:05 Radnai Gábor: A „keresztúri” tufa minősége és építészeti-kultúrtörténeti jelentősége

 

16:05 - 16:15 Kávészünet

 

16:20 - 16:35 Ujhelyi Judit - Bunász Nikoletta - Torma Béla - Séllei Norbert: Fluviális fáciesek azonosítása fúrómag- és nagyfelbontású karotázselemzés, illetve karotázskorreláció alapján

16:35 - 16:50 Bunász Nikoletta - Ujhelyi Judit: Nyírtelek negyedidőszaki rétegsorának üledékes rendszeregységei és azok hidrogeológiai jellemzése a szemeloszlás vizsgálatok eredményeinek tükrében

16:50 - 17:05 Barabás Enikő: A Hajdúszoboszló-Debrecen zóna hévíz kitermelési gyakorlata

17:05 - 17:20 Bódi Erika - Kovács Zoltán - Kovács Zsolt: Rétegtani és szerkezeti rekonstrukció az északi pikkely (Keleti Mecsek) területén

17:20 - 17:35 Csordás Csaba: Hőmérsékleti karotázs vizsgálatok borsodi mintaterületen


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter