2008. 02. 13. Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program

image

A konstrukció a tehetséges1 gyermekek és fiatalok megtalálása és integrálása, valamint tehetségük kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása céljából tehetségsegítő tevékenységek kialakítását és fejlesztését tűzi ki célul. A konstrukció célja, hogy a TÁMOP 3.4.4/A program keretében kialakított országos tehetségsegítő program új eszközeivel a támogatott tehetségsegítő kezdeményezések:


  1. tehetségsegítéssel, tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeiket magas színvonalon végezzék;
  2. működésükről, lehetőségeikről koncentráltan, hatékonyan adjanak hírt minden érdekelt számára;
  3. a kistérségekben, a hátrányos helyzetű régiókban és a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek és fiatalok számára is elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek;
  4. képessé váljanak helyi önkormányzati, civil és magán erőforrásokat (pénzügyi, humán, infrastrukturális, illetve egyéb) bevonni a tehetségsegítés lehetőségeinek gazdagítására;
  5. lehetőséget biztosítsanak tehetséges fiatalok önszerveződéséhez;
  6. lehetőséget teremtsenek az egyes tehetségsegítési kezdeményezések közötti átjárásra, kommunikációra, a hazai és a határon túli magyar kezdeményezések közötti kapcsolattartásra.

 

További részletek:
http://www.nfu.hu/doc/1676


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter