2008. 02. 13. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése

image

A nemzetiségi nevelés, oktatás a magyar közoktatási rendszer részeként azonos esélyek biztosítása mellett elősegíti a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségi közösségekhez1 tartozó, egymástól eltérő adottságú és nyelvállapotú tanulók anyanyelvi oktatását, nevelését. Az érintett közösségek képviselőivel és oktatási szakembereivel való közös munkában alakult ki a magyar közoktatási rendszer részeként a nemzetiségi oktató-nevelőmunka biztonságos jogi környezete és megfelelő – az adott közösségek igényeire alapozott – struktúrája az un. „kiegészítő kisebbségi oktatástól” a nyelvoktató, a cigány kisebbségi, a kétnyelvű oktatási formákon át egészen az anyanyelvű oktatásig.

 


Részletes pályázati felhívás: http://www.nfu.hu/doc/1609


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter