2008. 02. 13. Az önkéntesség elterjesztése

image

Cél az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a lehetséges fogadó szervezetek felkutatása, információkkal való ellátása és képessé tétele önkéntesek fogadására. Az önkéntesek bevonásán keresztül a civil szervezetek, valamint az állami és önkormányzati intézmények kapacitásának növelése és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének emelése.


onkrét cél: A B komponens nyertesei, azaz a megyei önkéntes centrumokat létrehozó szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, koordinálása, szakmai együttműködésük megerősítése, valamint az ehhez szükséges szakmai anyagok kidolgozása és azok elérhetővé tétele számukra.

Korábban elszórtan valósultak meg önkéntes programok, a jelen fejlesztés célja az önkéntesség összehangolt fejlesztése, melynek koordinációja egy országos központ működése révén valósul meg.

Jelen kiírás két komponense (A és B) közötti szoros kapcsolat miatt javasoljuk, a pályázat megfelelő színvonalú elkészítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a pályázók mindkét kiírás dokumentációját ismerjék!

A program elvárt eredményeként létrejönnek az önkéntes tevékenység szakmai standardjai, keretet és szakmai alapot szolgáltatva a B komponens nyerteseinek (megyei önkéntes centrumok) munkájához, annak érdekében, hogy - az összehangolt szakmai, kommunikációs és ügyviteli munka eredményeképpen - az önkéntes tevékenység ismertsége, elérhetősége és népszerűsége mind a lakosság mind pedig a lehetséges fogadó szervezetek körében egyaránt növekedjen.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 60.000.000 Ft.


További részletek:


Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter