Hírek

We are seeking a suitably qualified PhD student to investigate sediment cores collected from the Wilkes Land margin of Antarctica as part of the Integrated Ocean Drilling Program (IODP). This scholarship will cover tuition fees, provide a stipend for 3 years and supports the Marsden Fund project: How does Antarctica ride the Milankovitch Cycle?

 
image

Az ösztöndíjra magyar egyetemen vagy főiskolán végzett hallgatók jelentkezhetnek, akik oklevele legalább jó minősítésű. Az ösztöndíj célja szakirányú továbbképzés (PhD, mesterképzés), valamint kiegészítő alapképzés bajor állami egyetemeken vagy szakfőiskolákon. Ha a pályázó keresettel nem rendelkező házastársát és legalább egy gyermekét is magával viszi, úgy havi 160 EUR ösztöndíj kiegészítésben részesülhet. Az ösztöndíj maximum kétszer hosszabbítható.

 

2009. 02. 12. CIMO Fellowships

image

CIMO awards and administers scholarships for international students, postgraduate students (after Master-level), researchers (postgraduates after Master-level degree or postdoctorates), teachers and administrational staff of universities. An average of 700 persons come to Finland under the various scholarship programmes every year.

 
image

Chinese Government Scholarship program (EU Window) is a full scholarship scheme set up by the Ministry of Education of China for European youth. The purpose of the scheme is to expand student exchanges between China and the European Union. 100 full scholarships will be provided every academic year during 2007 to 2011. About of Chinese Government Scholarship:

 
image

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája felhívja a figyelmet a The Amsterdam-Maastricht Summer University (AMSU) 2008. évi nyári kurzusaira: Bio-Business Summer School, Intensive Dutch Language Course, Historic Painting Technique, Amsterdam International Medical Summer School, The AMSU courses offers you the expertise available from professionals from all over the world and matches them with inquisitive participants from all over the world.

 
image

Ösztöndíj Albániába. Szakterület művészetek, valamint valamennyi tudományág. A pályázatra jogosult minden PhD/DLA hallgató, egyetemi diplomával rendelkező, főiskolai diplomával rendelkező, kutató, köztiszviselő, műfordító, művész, oktató, tudományos fokozattal rendelkező személy. A támogatás formája szállás, ösztöndíj, útiköltség támogatás. Az ösztöndíj célja alkotómunka, kutatás, műfordítás, posztgraduális képzés biztosítása. Az ösztöndíj időtartama 1 - 5 hónap /fő. Szükséges nyelvtudás albán, angol, francia, német.

 
image

A MÖB Iroda utazási átalányt biztosít az ösztöndíjat elnyert kiutazóknak, az olasz Külügyminisztérium pedig 93 euro/nap összeget, illetve 100 eurót az Olaszországon belüli utazáshoz, amennyiben a fogadóintézmény nem Rómában van. Az összeget Rómában, az olasz Külügyminisztériumban lehet felvenni. Az elnyert ösztöndíj 2009. április 1-jétől december 31-ig használható fel.

 
image

A 3 hetes, esetenként 1-2 hónapos nyári egyetemek nagy többségükben a fogadó ország nyelvének tökéletesítésére, kultúrájának, művészetének megismerésére nyújtanak lehetőséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük.

 
image

A Mummert alapítványi ösztöndíjra alapképzési (bachelor) vagy egyetemi diplomával rendelkezők (illetve azt 2009 nyaráig megszerzők), harmad- vagy negyedéves egyetemi hallgatók pályázhatnak a közgazdaság- és mérnöki tudományok területéről németországi mesterfokozat vagy diploma megszerzése céljából.

 

Az egyetemi képzés harmad- vagy negyed évfolyamán tanuló egyetemi hallgatók esetében a német egyetem, magyarországi záróvizsga bemutatása nélkül, a benyújtott pályázati dokumentumok alapján dönt a Master-képzésre történő felvételről.

 
image

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein - lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

 
image

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány az Alcoa Alapítvány támogatásával Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy olyan világszerte elismert eredményt felmutató tudósok támogatása, akik személyes tekintélyüket iskolateremtő felelősségérzettel párosítva segítik elő fiatal munkatársaik, egyetemi hallgatóik sikeres pályáját.

 
Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter