Hírek
image

A Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék pályázatot hírdet demonstrátori feladatok ellátására a következő kurzusokra: Talajtan gyakorlat oktatása és bekapcsolódás a talajtani kutatásokba (terep- és labormunka), Geomorfológia gyakorlatok oktatásában való részvétel, Geoinformatikai gyakorlatok oktatása és bekapcsolódás a kutatásokba (terep- és számítógépes labormunka).

 
image

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) tizenkilencedik alkalommal írja ki országos diákmédia pályázatát. Bármelyik iskolatípus tanulói, szerkesztőségei pályázhatnak, a felső korhatár: 25 év. Díjak 1 millió forint összértékben! Beküldési határidő: 2009. február 15. A pályázatokat idén már csak elektonikusan lehet beadni.

 
image

Olyan írásokat (novellákat, esszéket, tanulmányokat, jegyzeteket, költeményeket stb.) és képzőművészeti alkotásokat (rajzokat, festményeket, képregényeket, mobillal készített filmetűdöket stb.) várnak, amelyek azt taglalják, hogy a vörös bolygó elérése milyen kihatással lesz a földi életre, az egyetemes emberi kultúrára, az egymás közötti viszonyokra és a fenntartható fejlődésre.

 
image

Az alapítvány azoknak a középfokú oktatási intézményeknek hirdeti meg a pályázatot, amelyek az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanulók vállalkozói ismereteinek és készségeinek fejlesztése érdekében diákvállalkozásokat működtetnek, illetve új diákvállalkozásokat indítanak. A vissza nem térítendő támogatásra csak azok az oktatási intézmények pályázhatnak, amelyek az alapképzést tandíjmentesen végzik.

 
image

Sok szerző megélte már azt, hogy először kiadóknál házalt, majd anyagi támogatásért, hogy a kiadó vállalja is a kiadást. A programunk megoldást jelent azoknak, akik egyszerűen és gyorsan szeretnék írásukat a könyvpiacon látni. A legfeljebb 500 (különleges esetekben 1000) példányos első kiadás mérsékli a kockázatot, de lehetővé teszi, hogy az olvasók eldönthessék, van-e helye a könyvnek a piacon.

 
image

A pályázat célja a világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai innovációs központok, tudásközpontok létrehozása a nemzetközi kétoldalú TéT kapcsolatok eszközeivel.Ezen központok nemzetközi együttműködéseinek támogatása annak érdekében, hogy azok alapjául szolgálhassanak későbbi nemzetközi nagyprojekt együttműködéseknek. Cél továbbá a kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való bekapcsolódásának, szakmai fejlődésének elősegítése és a közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalkozások szerves kapcsolódásának elősegítése, a kis- és közepes vállalkozások nagyobb arányú részvétele a kétoldalú TéT együttműködésekben.

 
image

The Fulbright Senior Specialist Program provide U.S. faculty and professionals with opportunities to collaborate with professional counterparts on curriculum and faculty development, institutional planning and a variety of other activities. The program will award grants ranging from two to six weeks.

 

Részletesen lásd Oktatási Csereprogram Bizottság honlapján: http://www.fulbright.hu

 

 
image

A konstrukció átfogó célja a múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. A művelet célja olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák - mindenekelőtt a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik kulcskompetencia), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák - elsajátítását.

 
image

2001. január 2-án alapított Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány célja a legjobb tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása ösztöndíjak által. Továbbá a tehetségek felkarolásával segíteni a hallgatók tudományos tevékenységét, s eredményeiket erkölcsileg is elismerni az ösztöndíj presztízse révén. Fontos cél még az ösztöndíjakat megpályázó hallgatók jövőbeni életpályájának nyomon követése és karrierjének elősegítése.

 
image

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. 01. 12.-i határidővel pályázatot hirdet középfokú, felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatók számára a Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója cím megszerzésére.

 
image

Az iparjogvédelem alapjainak megismerésére, az egyetemi hallgatók tudásszintjének fokozására a Magyar Szabadalmi Hivatal pályázaton elnyerhető egyedi hallgatói ösztöndíjat létesít a Szegedi Tudományegyetem végzős hallgatói részére.

A teljes felhívás szövege itt olvasható!

 
image

A kirándulunk.hu Média Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. pályázatot hirdet 2008. október 1. és 2009. június 30. között megvalósuló csoportos kirándulások költségeinek részbeni támogatására. Pályázni kizárólag elektronikus úton lehet. A pályázathoz csatolni kell egy korábbi kirándulás képes élménybeszámolóját.

 
image

A Tempus Közalapítvány - az Országos Szakképzési Tanács határozata és az oktatási miniszter döntése nyomán megítélt források terhére - pályázatot hirdet középtávú külföldi szakképzési kutatások finanszírozására. A rendelkezésre álló forrás mintegy 34 millió forint.

 
image

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja. Az 2008-2013 közötti időszakban Ausztria és Magyarország fele-fele részben biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott összeget. A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium nevezi ki.

 
Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter