Kezdőlap  Felvételizőknek  Földrajztanár MSc

Az SZTE TTIK Földrajztanári mesterszak felvételi rendjének szabályzata


Földünk-környezetünk műveltségi terület: Földrajztanár

 

A szakképzettség oklevélben szereplő,

magyar nyelvű megjelölése: okleveles földrajztanár;

angol nyelvű megjelölése: teacher of geography.

 

A képzésbe az egyes első tanári szakképzettségek szerint meghatározott alapképzési szakokról vagy szakirányokról, valamint az ezeknek megfelelő mesterképzési, illetve a korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű szakokról lehet belépni. A korábbi főiskolai és egyetemi szintű szakok megfeleltetését a 15/2006. kormányrendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.

 

1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok szakképzettségenként:

földrajz alapképzési szak;

osztatlan főiskolai vagy egyetemi szintű földrajz szakos tanári végzettség;

osztatlan egyetemi szintű geográfus végzettség.

b) Valamennyi első közismereti szakképzettség, így a földrajz is választható második tanári szakképzettségként is bármely első tanári szakképzettséggel párhuzamosan.

A közismereti tanári szakképzettségek mellé – az ott meghatározott előfeltételek betartásával – a kizárólag másodikként jelölt tanári szakképzettségek bármelyike is választható.

Az első tanári szakképzettség második vagy újabb tanári szakképzettségként való megválasztásának előfeltétele az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű – tantervben meghatározott – szakterületi ismeret elsajátítása.

Az 50 kredites előtanulmányi követelmény alól mentesülnek azok, akik olyan alapképzési szakon, illetőleg az ennek megfelelő – az 1993. évi LXXX. törvény szerinti – főiskolai vagy egyetemi szintű szakon szereztek szakképzettséget, amelyet e rendelet 11.2.1. pontja a tanárképzésbe való belépésnél az első tanári szakképzettség megválasztásának feltételeként jelölt meg. A korábbi főiskolai és egyetemi szintű szakok megfeleltetését a kormányrendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Az 50 kredites előfeltétel teljesítése a földrajz tanári szakirány (specializáció) képzési terv alapján lehetséges, a kar által augusztus végén, a felvételi eljárások után fennmaradó szabad kapacitások terhére meghirdethető ún. Részismeretek szerzése képzés keretében pótolható. A Részismeretek szerzése képzésről bővebben a kari honlapon tájékozódhat.


2. A jelentkezés elfogadása:

Az intézmény a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a jelentkező a jelentkezési feltételeknek eleget tesz-e, és értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, és szóbeli elbeszélgetésre hívja be. A jelentkezés elfogadása esetén a felvételi eljárásban meghatározott határidőig kell benyújtani a felvételi pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetében, vagy a http://felvi.hu oldalakon.

 

3. A felvételi lebonyolítása és a pontszám kiszámításának módja:

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenkeppen tanulmányozza át, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége eseten az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb ajúlius elején megadott dokumentumpótlási határidőig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben. Mesterképzés felvételi eljárása során legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.

A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi pontszámuk alapján történik, a megszerezhető felvételi pontszám összesen maximum 100 pont. A jelentkező felvételi pontszáma az oklevélre adott pontszám, a korábbi ismeretekre kiszámított pontszám és a szóbelire kapott pontszám, a többletpontok és az esetleges előnyben részesítés pontszámának összege.

 

Felvételi pontok:
– felvételi elbeszélgetés: 70 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont

 

Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható
– előnyben részesítési maximális pont: 2 pont
– fogyatékosság: 2 pont
– gyermekgondozás: 2 pont
– halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
– hátrányos helyzet: 2 pont
– 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
– 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
– szakmai publikáció: 7 pont

 

Felvételi elbeszélgetés

A szóbeli felvételi eljárás felméri a jelentkezők motivációit ill. földrajztanári képességeit. Tételhúzásra nem kerül sor. A motivációs beszélgetést követően a jelölteknek egy középiskolai földrajz tankönyvi ábrát kell – rövid áttekintést, felkészülést követően – elemezni, értelmezni, az ahhoz kapcsolódó jelenséget elmagyarázni, fogalmakat ismertetni.

A szóbelin kell bemutatni a beadott dokumentumok eredetijét. A beszélgetés alapján a felvételi bizottság egyedileg értékel.

Tantárgy megfeleltetési jegyzék, előzetes kredit elismerési eljárás

A földrajz tanárképzési szak felelőse:
Név: Dr. habil. Farsang Andrea.
Telefon: +36 (62) 544-195, +36 (62) 544-156
Tanszék vagy intézet: SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet
                                 Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens
Email cím: farsang@geo.u-szeged.hu

 

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter