Kezdőlap  Felvételizőknek  Földtudományi MSc

A jelentkezéshez javasolt szakok:

Előfeltételek nélkül figyelembe veendő alapképzési szakok:

 • Földtudományi alapképzési szak (Földtudományi BSc)

 

Előfeltételekkel: a szabályozásban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

 • környezettan,
 • környezetmérnök,
 • műszaki földtudomány,
 • földrajz,
 • fizika (geofizika irányultsággal)

 

A felvétel feltételei:

A felvétel feltétele egy BSc vagy legalább ezzel egyenértékű végzettség igazolása az alábbiak szerint:

ha a továbbtanulás előfeltétel nélkül figyelembe veendő szakhoz csatlakozik, akkor a felvételi eljáráson minden további megkötés nélkül részt vehet.

Ha a továbbtanulás nem előfeltételekkel figyelembe veendő szakhoz csatlakozik, akkor a földtudomány MSc-be történő felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek között legalább 65 kredit, a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben szerzett ismeret teljesítését igazolja:

 

 • természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia, informatika
 • szakmai ismeretek (50 kredit): ásványtan, kőzettan, általános földtan, történeti földtan, Föld fizikája, paleontológia, geokémia, szerkezeti földtan, hidrogeológia, meteorológia, klimatológia, térképészet, talajtan, általános természeti földrajz, geoinformatika.

 

Ebben az esetben a teljesített ismeretköröket hitelesen igazolni kell, és be kell mutatni, hogy a pályázó szerint az egyes ismeretkörök melyik általa megjelölt kurzussal/kurzusokkal teljesíthetőek.

A felvett hallgatótól az elvárás az, hogy a Földtudomány alapképzés (a KKK szerinti) kreditértékeit minden modul esetén legalább a min. értéken teljesítsék. Ez max. 20 kreditnyi pótlást igényelhet, amelyet egy év alatt kell teljesíteni.

 

A felvételi eredmény elbírálása:

Az intézmény a biztosítja a felvételinél az azonos követelményeket, ennek megfelelően a Földtudomány MSc szakra jelentkező hallgatókat egy rendszerben rangsorolja.

A maximum 100-as értékű felvételi pontszám, illetve a jelentkezők sorrendjének megállapítása az alábbi részértékek összeadásával történik:

 

 1. max. 40 pont érhető el a diploma értékének nyolcszorozásával (szabályok szerint egész számra kerekítés után),
 2. max. 40 pont a felvételi elbeszélgetés alapján,
 3. max. 20 pont szerezhető az átlagon felüli teljesítmények elismeréséért (OTDK 1-3. hely, demonstrátor, min. féléves külföldi részképzés, második nyelvvizsga megadott nyelvekből, mentor – mindegyik 10-10 pont).

 

A felvételi elbeszélgetésre (2009. június 29. és július 9. között szervezzük) az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

 • a végzettséget és minősítését igazoló oklevél,
 • nyelvvizsga bizonyítvány,
 • szakdolgozat értékelése,
 • többletpontok igazolása (újabbak igazolása).

 

 

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter