Kezdőlap  Felvételizőknek  Földrajz BSc

A Földrajz BSc szak a sokszínű geográfusképzés hagyományaira épül. Célja, hogy az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsanak el Földünkről, különösen a hazai táj fejlődéséről, sajátosságairól, társadalmi-gazdasági viszonyairól, a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok kapcsolatrendszeréről.

Kiemelt célunk, olyan szakemberek képzése, akik képesek a földrajzi térrel, területiséggel kapcsolatos kérdések megoldására, tudásukat pedig a munkaerő-piacon is hasznosítani tudják. Ezért a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítottuk ki a szakirányokat.

Az első évben általános természettudományi és földrajzi ismereteket fogsz tanulni olyan tantárgyak keretében, mint például éghajlattan, térképészeti alapismeretek, népesség- és településföldrajz, gazdaságföldrajz, geomorfológia, talajtan, Magyarország és Európa földrajza.

 

A második évtől pedig öt szakirány közül választhatsz:

  • Geoinformatika
  • Idegenforgalom
  • Táj- és környezetföldrajz
  • Terület-és településfejlesztés
  • Földrajz tanári

 

Mi szól a Szegedi Tudományegyetem Földrajz szakja mellett?

Szegeden a földrajzképzés komoly hagyományokra tekint vissza: 1921 óta folyik földrajzoktatás a Szegedi Egyetemen, ami 1992-ben geográfusképzéssel egészült ki.

Az utóbbi években a földrajzi képzést választók között a szegedi műhely a legnépszerűbb: a 2007/2008-as és a 2008/2009-es tanévben is itt vették fel a legtöbb földrajzos hallgatót.

Szegeden választhatsz a legtöbb szakirány közül.

Széles körű nemzetközi ösztöndíj lehetőségek várnak rád, Párizstól Brémán át az amerikai Virginiáig.

Képzésünk gyakorlat-központú (tanulmányutak, szakmai gyakorlatok), ami segíti az életben való érvényesülést.

Egy gyönyörű város és izgalmas egyetemi élet vár rád, rengeteg programmal, félévente földrajzos bulival.

 

Mit fogsz tanulni az egyes szakirányokon?

Geoinformatika szakirányon: programozás, térinformatikai programok, adatbázisok kezelése, műholdas távérzékelés, a térinformatika földrajzi alkalmazásai, stb.

Idegenforgalom szakirányon: turisztikai alapismeretek, turizmusmarketing és menedzsment, idegenforgalom földrajza, turizmusfejlesztés, szakmai számítógépes programok, stb.

Táj- és környezetföldrajz szakirányon: természet- és környezetvédelem, mérnöki alapismeretek, laborvizsgálati módszerek, globális környezeti kérdések, tájtervezés, térinformatikai programok, stb.

Terület-és településfejlesztés szakirányon: európai uniós ismeretek, terület- és településfejlesztés, urbanizáció, pályázatírás, önkormányzatok működése, szakmai számítógépes programok, stb.

Földrajz tanár szakon: a földrajz mellé másik szakot kell választanod a második évtől, biológia, kémia, fizika, matematika, informatika, környezettan, valamint történelem, angol, német, rajz, és testnevelés szakok közül, de ezek köre folyamatosan bővül.

 

Milyen továbbtanulási lehetőségeid vannak a BSc befejezése után?

Ha jól tanulsz és megtetszik ez a pálya, tanulmányaidat mesterképzés (MSc) keretében folytathatod.

MSc képzési programjaink:

Geográfus - A BSc képzésből már ismert négy szakirányt folytathatod emelt szinten, de már a kutatómunkára helyezve a hangsúlyt.

Földrajz tanári - A BSc képzés alatt döntően földrajzos tantárgyakat tanulsz, az MSc képzés keretében pedig a választott szakpár tantárgyait is. Tanulmányaid kiegészülnek pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzéssel, valamint tanítási gyakorlattal is.

Környezettudományi - A Földrajz BSc-t végzett hallgatók részt vehetnek a Környezettudományi mesterképzésben is, amennyiben a Környezettan BSc egyes tantárgyait is teljesítik.

Ezeken kívül Földtudomány és Környezetmérnök MSc képzést is tervezünk indítani a jövőben.

Az MSc szak befejezése után lehetőséged van tovább folytatni tanulmányaidat, elmélyíteni kutatómunkádat, és két doktori iskola (Földtudományok, Környezettudományi) keretében bekapcsolódni a doktori (PhD) képzésbe.

 

Mi biztosítja a minőségi oktatást?

A képzést biztosító tanszékek tudományos teljesítménye, aktivitása a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2005-ös felmérése szerint széleskörű, jó színvonalú, az országos átlagot meghaladja. A tanszékcsoporton jelenleg összesen 36 oktató valamint 17 az oktatást, kutatást segítő kolléga dolgozik.

A 2008-as évben a teljes infrastruktúrát felújítottuk. Bővült a tantermek, számítógépes termek, valamint laborok száma, korszerű gépekkel gazdagodtunk, mely minden esetben hallgatóink kényelmét és érdekeit szolgálja. Jelenleg egy 180 fős nagyelőadó, 7 tanterem, 5 számítógépes terem, valamint 22 labor és egy nagyszerű tanári csapat várja kedves leendő hallgatóit.

A széles nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően számos külföldi ösztöndíjat nyerhetnek el hallgatóink. Részképzésen vehetsz rész 15 (!) ország, több mint 25 egyetemén, melyek köre folyamatosan bővül.

A földrajzos képzés fontos részei a tanulmányutak, terepgyakorlatok, melyeken a szakmai ismeretek elsajátítása mellett, melyeken csoporttársaiddal Magyarország és Európa legszebb helyeit látogatjátok meg.

 

Ha többet szeretnél megtudni képzéseinkről, tanárainkról, hallgatóink életéről kérdezd kollégáinkat, akik szívesen válaszolnak bármilyen kérdésedre:

Bajmócy Péter: bajmocy@geo.u-szeged.hu
Mucsi László: laci@earth.geo.u-szeged.hu
Pál Viktor: pal.viktor@geo.u-szeged.hu
Rakonczai János: rjanos@earth.geo.u-szeged.hu
Nyári Diána: nyaridia@geo.u-szeged.hu

 

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter