Kezdőlap  Felvételizőknek  Földtudományi BSc

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuknak köszönhetően, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretébe, képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a gazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás−kutatásokban önálló szervezői és irányító feladatokat lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét.

Az alapfokazat (BSc) birtokában a földtudományi kutatók képesek lesznek széleskörű természettudományos ismeretrendszerük révén, társadalmi−gazdasági folyamatok következtében fellépő földtudományi problémák felismerésére, e problémák laikusok, szakemberek és a döntéshozók számára történő szabatos megfogalmazására, és alternatív megoldások kidolgozására. A korábban népszeru geoinformatika, környezetkutató és település−fejlesztő szakirányok a Földrajz BSc−ben végezhetők.

Az alapfokozat (BSc) birtokában a földtudományi kutatók alkalmasak a nemzeti és nemzetközi földtudományi, megfigyelo− és előrejelző szolgálatoknál, illetve hatósági jogkört gyakorló intézményeknél feladatok ellátására.

Környezettudományi, erőforrás−kutatási, környezet− és természetvédelmi feladat− és munkakörökben szervezői és koordinációs feladatok ellátására. Kutatási projektek megszervezésére, laboratóriumi és terepi mérések végzésére, koordinálására, és munkakörökben szervezői és koordinációs feladatok ellátására.

Az eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai integrációjára, térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok muködtetésére, ipari− és kommunális létesítmények tervezésére, és ezek biztonsági elemzéséhez szükséges hatástanulmányok elkészítésére.

Hallgatóink tanulmányaihoz kiváló infrastrukturális feltételeket biztosít az új egyetemi Tanulmányi és Információs Központ és a Földrajzi és Földtudományi Intézet két önálló számítógépes terme.

 

Mi szól a Szegedi Tudományegyetem Földrajztudomány szakja mellett?

  1. Talán az előző évek sokoldalú képzése is szerepet játszott abban, hogy 2006-ban az SZTE Földrajzi BSc-je volt az országban a legnépszerűbb, azaz ide jelentkeztek a legtöbben.
  2. De mi tudtuk felvenni a szakterületen a legtöbb hallgatót is (közel 150 fő)!
  3. A keretszámunk a 2007-es évre is a legnagyobb a felsőoktatási intézményeink között!
  4. A BSc befejezése után is a legszélesebb MSc választékot tudjuk biztosítani (a pontos szakok engedélyeztetése még folyamatban van).
  5. Végzett diákjaink az átlagosnál jobb elhelyezkedési mutatókkal rendelkeznek.

 

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter