Kezdőlap  Infrastruktúra

Tantermek, előadótermek, laboratóriumok

A Természettudományi Kar 100 főt meghaladó befogadóképességű előadótermeinek száma hat. A Földrajzi és Földtudományi Intézeten rendelkezésre álló tantermek:

 1. TTK előadó (200 fő)
 2. Miháltz István terem (50 fő)
 3. Grasselly Gyula terem (60 fő)
 4. Szentpétery Zsigmond tanterem (20 fő)
 5. Marczell György tanterem (40 fő)
 6. Teleki számítógépterem (25 fő)
 7. Prinz Gyula számítógépterem (40 fő)
 8. Krajkó Gyula tanterem (80 fő)
 9. Gazdaság és Társadalomföldrajz kisterem (40 fő)
 10. Adatfeldolgozó (GAF) (16 fő)
 11. Tárgyaló (GAF) (20 fő)
 12. Jakucs László tanterem (60 fő)
 13. GIS számítógépes labor (10 fő)

 

Kisebb, szemináriumok céljára alkalmas terem minden tanszéken található. A tantermek oktatástechnikai felszereltsége jó (írásvetítő, projektor, diavetítő).

A gyakorlati képzés a tanszékcsoport számítógépes kabinetjeiben (65 db gép) és speciálisan kialakított laboratóriumaiban (pl. geokémiai, kőzetmikroszkópiai, régészeti geológiai, szedimentológiai, környezetföldtani, talajtani laboratóriumok) történik. Rendelkezésre áll egy folyamatosan működő, két mérőponttal ellátott meteorológiai mérőállomás is.

A hallgatók rendelkezésére áll a világhírű „Koch Sándor Ásványtani Gyűjtemény”, a „Földtani és Őslénytani Gyüjtemény” és a kifejezetten tanulmányi célra összeállított gyakorló gyűjtemények.

A Szegedi Tudományegyetem a könyvtár ellátottság megfelel a kor színvonalának. A 2004-ben megnyílt Tanulmányi és Információs Központban kapott helyet a központi könyvtár, amely az SZTE hallgatói számára lehetővé teszi minden szükséges szakkönyv és folyóirat elérését nyomtatott formában, vagy interneten. Az épületben kisebb, 5-15 fős tanulócsoportok számára konzultációra alkalmas tereket is kialakítottak.

 

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter