Kezdőlap  Földtudományok Doktori Iskola  Védett hallgatóink

Az FDI védett hallgatói

Védés éveDoktorandusz jelöltDoktori értekezés címeTémavezetőKépzési program
2017Csendes BálintHiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokbanMucsi LászlóGeomorfológia
2017Bauer Mártonelationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirsM. Tóth Tivadar, Raucsik BélaGeológia
2016Gulyás PéterAz Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzőiCsatári BálintTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2016Csépe-Muladi BeátaA barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületekenMucsi LászlóGeomorfológia
2016Poyanmehr ZahraBudai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vízgeokémiai adatok figyelembevételévelSzanyi JánosGeológia
2016Szabó TündeA budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamataiKovács ZoltánTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2016Andrási GáborA Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálataKiss TímeaGeomorfológia
2016Balizs DánielEtnikai térstruktúra és asszimiláció a történelmi Vas megyébenBajmócy PéterTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2015Molnár DávidDél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségévelSümegi PálGeológia
2015Almási Enikő EszterA ditrói alkáli masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikájaPál-Molnár ElemérGeológia
2015Hernesz PéterKéső-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza menténKiss TímeaGeomorfológia
2015Bede ÁdámA tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségeiSümegi PálGeológia
2015Bácsmegi Gáboreoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-alsó-rétek lelőhelyénSümegi PálGeológia
2015Molnár LászlóArchitecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian BasinM. Tóth Tivadar, Schubert FélixGeológia
2015Tari CsillaFöldhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezésselSzanyi János, Kovács BalázsGeológia
2015Fabula SzabolcsA fogyatékosság, mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálataTimár JuditTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2015Cziczer IstvánPannónia korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelésMagyar Imre, Szónoky MiklósGeológia
2015Fejes IldikóA talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példájánFarsang AndreaGeomorfológia
2015Horváth JaninaDepositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extensionGeiger JánosGeológia
2015Korom AnnamáriaA franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerébenCsatári BálintTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2014Serlegi GáborBalaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokbanBondár Mária, Sümegi PálGeológia
2014Katona OrsolyaFluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása menténSipos GyörgyGeomorfológia
2014Szalontai CsabaA Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetébenSümegi PálGeológia
2014Kőrösi Andrea MáriaA magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapjánSümegi Pál, Gulyás SándorGeológia
2014Pap ÁgiAz épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületekenBecsei József, Boros LajosTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2014Mucsiné Égerházi Lilla AndreaVárosi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapjánUnger János, Kántor NoémiGeoökológia
2014Vass IstvánAljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezéseM. Tóth Tivadar, Dr. Szanyi JánosGeológia
2014Sümeghy Borbála AliceA Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciójaKiss TímeaGeomorfológia
2014Ahmed Korany Abdelraof AbdelaalEnvironmental Modelling And Spatial Landscape Analysis For The Contamination Risk Assessment Of Sensitive AreasSzilassi Péter, Jordán GyőzőGeomorfológia
2014Knipl IstvánDuna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzéseSümegi PálGeológia
2014Józsa KláraA magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálataBajmócy PéterTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2013Fiser-Nagy ÁgnesComplex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoirM. Tóth TivadarGeológia
2013Tobak ZalánA városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásávalMucsi LászlóGeomorfológia
2013Mészáros MinucsérSpatial analysis of geohazard on the Fruška Gora MountainMucsi LászlóGeomorfológia
2013Bíró LórántA bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékeléseM. Tóth Tivadar
Polgári Márta
Geológia
2013Dabi GergelyA Mecsekalja zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciójaM. Tóth Tivadar
Schubert Félix
Geológia
2013Henits LászlóSzubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésébenMucsi LászlóGeomorfológia
2013Bata TeodóraKözepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálataMezősi GáborGeomorfológia
2013Keserű ImrePost-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patternsTimár JuditTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2013Benyhe BalázsAgrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területekenKiss TímeaGeomorfológia
2013Omar SlimanIntegrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertentiesGeológia
2013Dudás GáborVilágvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásávalBoros LajosTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2012Allow KhomineTengervíz partmenti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségévelSzanyi JánosGeológia
2012Hupuczi JúliaEgy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciójaSümegi PálGeológia
2012Páll Dávid GergelyLöszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencébenSümegi PálGeológia
2012Van Leeuwen BoudewijnArtifical neural networks and geographic information systems for inland excess water classificationMezősi Gábor, Szatmári JózsefGeomorfológia
2012Sánta GáborDomaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzéseSümegi PálGeológia
2012Szilágyiné Sebők SzilviaSzőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének több léptékű szedimentológiai modellezéseGeiger JánosGeológia
2012Sinka RóbertAz infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásraCsatári BálintTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2012Illésné Sándor AndreaA hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszánKiss TímeaGeomorfológia
2012Samu AndreaA Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésreKevei FerencnéGeoökológia
2012Náfrádi KatalinRégészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokbanSümegi PálGeológia
2011Bezdán MáriaSzabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokonZsuffa István / Rakonczai JánosGeomorfológia
2011Molnár SándorAz ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példájánSümegi PálGeológia
2011Tanács EszterAz erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területénKevei FerencnéGeoökológia
2011Hegedűs GáborA lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik MagyarországonCsatári BálintTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2011Gulyás SándorAz édesvízi kagylók szerepe a Kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásában és az ártéri folyóvízi környezet lokális és regionális adottságainak rekonstrukciójábanSümegi PálGeológia
2011Balog KittiA használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre különös tekintettel a szikesedés részfolyamatairaFarsang AndreaGeoökológia
2010Blanka ViktóriaKanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrébenKiss TímeaGeomorfológia
2010Farkas Jenő ZsoltAgrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkalCsatári BálintTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2010Persaits GergőA fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésébenSümegi PálGeológia
2010Deák József ÁronCsongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékeléseKeveiné Bárány IlonaGeoökológia
2010Vajda Gizella RenátaA városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyébenMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2010Gál Tamás MátyásAz összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazásaUnger JánosGeoökológia
2010Kitka GergelyAz Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésébenFarsang AndreaGeoökológia
2009Gulyás ÁgnesHumán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésbenUnger JánosGeoökológia
2009Batki AnikóA Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezisePál-Molnár ElemérGeológia
2009Bódis KatalinDigitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésbenMezősi GáborGeomorfológia
2009Oroszi ViktorHullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszánKiss TímeaGeomorfológia
2009Duray BalázsTájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezéseKevei FerencnéGeoökológia
2008Zachar JuditA Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségeiM. Tóth TivadarGeológia
2008Szepesi GáborA rendszerváltozás utáni várossá avatások MagyarországonBecsei JózsefTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008Puskás IrénVárosaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozásaFarsang AndreaGeoökológia
2008Kovács JózsefModern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldásáraGeiger JánosGeológia
2008Kiss JánosA területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezőiNemes Nagy JózsefTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008Juray TündeA város, mint turisztikai tér, Szeged példájánMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008Bottyán ZsoltAz átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és DebrecenbenUnger JánosGeoökológia
2008Boros LajosA városi depriváció térbelisége - konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkalBecsei JózsefTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008Balázs BernadettAz átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezéseUnger JánosGeoökológia
2007Unger ZoltánVetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásaiFüst AntalGeológia
2007Szatmári JózsefGeoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokbanMezősi Gábor / Mucsi LászlóGeomorfológia
2007Sipos GyörgyA meder dinamikájának vizsgálata a Maros Magyarországi szakaszánKiss TímeaGeomorfológia
2007Molnár AttillaMagyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztéseMezősi GáborGeomorfológia
2007Kovács GáborA gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezettani vonzásaiM. Tóth TivadarGeológia
2007Komarek LeventeStrukturális változások a D-Alföld mezőgazdaságábanAbonyi GyulánéTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2007Jenei MáriaTavi karbonátképződés a Duna-Tisza közénMolnár BélaGeológia
2007Hunyadfalvi ZoltánKisléptékű heterogenitásvizsgálatok törmelékes üledékekben röntgen komputer tomográf alkalmazásávalGeiger JánosGeológia
2007Balogh AndrásAz aprófalvas településállomány differenciálódási folymataiCsatári BálintTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2006Tóth LászlóA Balkán a geográfiai, a geopolitikai és a biztonságpolitikai gondolkodásban, különös tekintettel RomániáraMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2006Sós KatalinA radioaktív háttérsugárzás vizsgálatának eredményei SzegedenSzederkényi Tibor / Pál Molnár ElemérGeológia
2006Péti MártonA fenntarthatóság elvére épülő területi tervezésRakonczai János / Mezősi GáborGeoökológia
2006Kozák PéterA belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrébenRakonczai JánosGeomorfológia
2006Kovács FerencTájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájáraRakonczai JánosGeoökológia
2006Kovács CsabaAz országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémáiMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2006Fogarasi SándorKarsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységbenKevei FerencnéGeomorfológia
2005Jakab GusztávNövényi makrofosszília vizsgálati módszerek
kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására
Sümegi PálGeológia
2005Tráser FerencA logisztikai szerepkör jelentőségének vizsgálata Szeged példáján.Mészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2005Kóbor BalázsA liász kőszenes összlet radiológiai, geokémiai jellemzői, és bányászatának környezeti-radiológiai hatásai Pécsbányatelep környékénSzederkényi Tibor / Pál Molnár ElemérGeológia
2005Jóri JohannaHatármenti iskolai mobilitás Szeged térségébenMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2004Szilassi PéterRekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencébenMezősi GáborGeoökológia
2004Sümeghy ZoltánA szegedi városi hősziget területi és id?beli eloszlásának térképezése és elemzéseUnger János / Győrffy JánosGeoökológia
2004Nédli ZsuzsannaA Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája.M. Tóth TivadarGeológia
2004Falus GyörgyMicrostructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System.Szabó CsabaGeológia
2004Divéky ErikaFelszínközeli ózon mérése és vizsgálata MagyarországonMezősi GáborGeoökológia
2004Barta KárolyA talajerózió modellezése a Velencei-hegység D-i részénMezősi GáborGeomorfológia
2004Bali EnikőFluid/melt – wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.Szabó CsabaGeológia
2003Zseni AnikóKarsztos mintaterületek talajainak tápanyaggazdálkodása, nehézfémterheléseKevei FerencnéGeoökológia
2003Székely AndreaA határmenti együttműködés helyzete Magyarország és szomszédos országok közöttMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2003Schubert FélixSzénhidrogén-tartalmú paleofluidum-migráció nyomainak rekonstrukciója az Alföld kristályos aljzatában, a Szeghalom-dóm területén.M. Tóth TivadarGeológia
2003Horváth SzilviaA talaj nedvességtartalmának regionális különbségei K-MagyarországonMakra László / Mika JánosGeoökológia
2003Bajmócy PéterSzuburbanizáció Magyarországon - a budapesti agglomeráción kívülMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2002Karancsi ZoltánTermészetes és antropogén eredetű környezetváltozás a Medves-térségterületénMezősi GáborGeoökológia
2002Hoyk EditA Ny-i Mecsek geoökológiai értékeléseKevei FerencnéGeoökológia
2002Burján BalázsA Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálataMezősi GáborGeomorfológia
2001Szónokyné Ancsin GabriellaA Jugoszláv működőtőke a Dél-AlföldönMészáros RezsőTársadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai