Információk a Doktori Iskola alapító tagjairól és akkori beosztásukról

 

A doktori iskola belső alapító tagjai

Az alapító tag neveFokozatBeosztásSzületési éve
Dr. Mezősi GáborDI vezető, DSctszv.egy.tanár1952
Dr. Becsei JózsefDScegyetemi tanár1937
Dr. Kevei FerencnéDScegyetemi tanár1941
Dr. Mészáros RezsőMTA levelező tagegyetemi tanár1942
Dr. Molnár BélaDScprof. emeritus1934
Dr. Sümegi PálCSc, habiltszv.egy.docens1960

 

 

A doktori iskola külső alapító tagjai

Az alapító tag neveFokozatBeosztásSzületési éve
Dr. Csatári BálintCScint. igazgató1949
Dr. Demény AttilaDSctud.tanácsadó1959
Dr. Jámbor ÁronDSctud.tanácsadó1933
Dr. Pantó GyörgyMTA rendes tagtud.tanácsadó1936